Privacy

TV Breekpunt hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe de vereniging omgaat met de persoonsgegevens en welke rechten je hebt, is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Wil je niet meer in de persoonsgegevensbestanden van TV Breekpunt voorkomen, stuur dan een mail met het verzoek om uit alle bestanden verwijderd te worden naar secretariaat@tvbreekpunt.nl