Organisatie en bestuur

Bestuur

Voorzitter: Sjef van den Biggelaar
Penningmeester: John Aiken
Bestuurslid: Rogier van Houts
Secretaris: Jolien van Everdingen

Vrijwilligers

jeugdcommissie
Susanne Solleveld
activiteitencommissie
Anouk Hoekstra
barcommissie
Mickel Jansen
stichting TTT (tbv parkbeheer en onderhoud)
Danny Adam, Leo Cornelissen
Rogier van Houts, Anne Weenink
website
Rogier van Houts
toernooicommissie (toernooibreekpunt@gmail.com)
Pieter Bosma, Mariska van Keulen
Jolanda de Schiffart, Sandra Nijenstein

Les en trainingen

Hoofdtrainer Roelant van Boheemen (06-44804643)
Trainers: Ivo, Guido, Karen

Competitieleider

Annick Traa en Ilse de Vreede

Bankrekeningnummer/kvk

Bankrekening IBAN: NL39INGB0002382414

KvK: 40413035