Uitschrijven

Gebruik onderstaand formulier om uzelf uit te schrijven bij T.V. Breekpunt
LET OP:
Je gaat het lidmaatschap aan voor een heel tennissseizoen. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd. Uiterlijk 31 december dient een opzegging voor het volgende tenisseizoen ontvangen zijn. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap tussentijds op te zeggen.