Tennis richtlijnen vanaf 11 mei 2020

Beste leden,

Maakten jullie ook een vreugde sprongetje toen premier Rutte donderdag aangaf dat er weer getennist mag worden?

Dit weekend kwamen de voorwaarden waaronder er weer getennist mag worden door, zoals die door de KNLTB en NOC/NSF zijn opgesteld.

Het is echt belangrijk dat we ons daaraan houden, omdat de gemeente op elk moment kan besluiten het park te sluiten als we ons er niet aan houden.

Gezellig wordt het daarom nog niet.
Want naast alle algemene regels van het RIVM omtrent handen wassen, thuisblijven bij koorts en verkoudheid en natuurlijk de 1,5 meter afstand houden van elkaar, blijft de kantine gesloten, mag niemand op het park ‘blijven hangen’ (en ook niet buiten het hek met meer dan 3 personen). We hebben dan ook alle zitgelegenheid verwijderd van het park. Alleen bij hele hoge nood kan gebruik worden gemaakt van het toilet in de kleedkamers, verzoek is wel om daar dan zelf aangeraakte onderdelen schoon te maken met het reinigingsmiddel.
Er is een route op het park aangebracht om zo het contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden; gebruik deze route! ​Spreek elkaar ook aan als je opmerkt dat regels niet in acht worden genomen.

En, heel belangrijk, tot 1 juni mag je tijdens vrijspelen alleen een single spelen! En alleen via een reservering op het afhangbord. Dit kan via de KNLTB Clubapp worden gedaan, ook door leden die nog geen pasje hebben. ​Je hoeft dan ook je reservering niet meer te bevestigen op het park. Wel willen we je verzoeken je reservering te verwijderen als deze niet meer door gaat. De duur van het vrijspelen is 45 minuten, daarna wordt je verzocht direct de baan en het park te verlaten, zodat er geen contact is met de volgende spelers. In het afhangsysteem is hiermee rekening gehouden. Er is een kwartier tijd ingeruimd ​tussen reserveringen voor het verlaten en betreden van de baan. Reeds gemaakte reserveringen op het afhangbord worden gewijzigd van baan. Daarbij zijn reserveringen met dubbelspel verwijderd.

Bij lessen mogen er wel 4 personen op de baan met in achtneming van 1,5 meter afstand, omdat de trainers de lessen er op inrichten dat de tennissers zo min mogelijk risico’s lopen. De lessen worden de komende tijd gegeven op baan 1, 2 en 3. Baan 4 en 5 zijn gereserveerd voor vrijspelen, en het is de bedoeling dat het hek van baan 5 gebruikt wordt om die banen te betreden, het hek bij baan 1 is voor les op baan 1 en 2, en het hek bij baan 3 voor baan 3.
Voor het hervatten van de lessen aan de Senioren Fit groep hebben wij advies gevraagd aan de gemeente; deze groep is nu juist de groep die het grootste risico loopt, daarom willen wij expliciet toestemming van de gemeente om ook deze lessen te kunnen hervatten.
​Voor jeugdleden tussen de 13 en 18 jaar is vrijspelen alleen toegestaan met aanwezigheid van een aangewezen coördinator op het tennispark. Dit zal de een van de trainers zijn. Wij verzoeken deze leeftijdsgroep contact op te nemen met de tennisschool als je vrij wilt spelen.

Overigens; het is nog niet duidelijk of we voor de in deze mail genoemde maatregelen ook toestemming moeten hebben, we hebben de gemeente er wel om gevraagd, en verwachten daar morgen meer van te horen. Hou je mail dus in de gaten!

Het bestuur heeft steeds overleg gehad met de tennisschool. Wij willen namelijk onze leden zoveel mogelijk de ruimte bieden om vrij te spelen nu het weer kan, maar natuurlijk heeft de tennisschool ook veel schade in te halen. Wij hebben daarom aan Roelant gevraagd om te bekijken, samen met zijn deelnemers aan de lessen, om het lesprogramma meer te spreiden, omdat er nu ook mogelijkheid is om op vrijdagavond en in het weekend lessen te geven. Dat geeft dan door de week meer ruimte voor vrijspelen.
De lesperiode van de tennisschool zal doorlopen tot eind juli, zodat alle lessen, inclusief de nog in te halen lessen, gegeven kunnen worden. Hierover zal Roelant jullie zelf ook informeren.

Wij hopen dat na 1 juni de regels nog wat verder worden versoepeld, zodat dubbelen, de kantine en het terras gebruiken weer mogelijk wordt.

We begrijpen dat dit veel informatie is, maar het is belangrijk dat dit allemaal gedeeld wordt. In de bijlagen sturen we de belangrijkste punten, samengevat, om rekening mee te houden. We roepen jullie allemaal op om je te houden aan de regels, omdat we dan zo snel mogelijk weer ‘normaal’ kunnen tennissen.

Hoe dan ook, we wensen jullie weer veel tennisplezier.
En voor vragen of verdere uitleg kun je ons natuurlijk ook mailen.

Sportieve groet,
Bestuur TV Breekpunt
Rogier van Houts
Jolien van Everdingen
John Aiken
Michiel Nieuwpoort

Zie als bijlage de poster met richtlijnen van de KNLTB:

a4-poster-met-richtlijn